ENS EGEN SVED ER DEN BEDSTE BELØNNING.
 
VELKOMMEN TIL
►►►►

►►►►

►►►►
►►►►
►►►►
►►►►
►►►►
►►►►

Emma.
Stævne-debut i 2015 ved to begynderstævner.
10 BUD TIL FORÆLDRE (OG ALLE ANDRE!)

1. Mød af og til op til træning og kamp. Dit barn sætter pris på det.
2. Respekter trænerens beslutninger. Vær positiv og støttende.
3. Bak op om klubbens arbejde. Din indsats bliver værdsat. Ikke mindst af dit barn.
4. Forhold dig i ro udenfor banen. Lad børnene spille.
5. Vær positiv, når du coacher dit barn. De ved godt, når det ikke kører.
6. Spørg om kampen var sjov og spændende. Ikke kun om resultatet.
7. Respekter dommerens eller modstanderens kendelser. Hvis du mener, der sker fejl bevidst eller ubevist så tal med modstanderens holdleder efter kampen.
8. Husk at din adfærd smitter af på dit barn. Hjælp med at udvise god sportsmanship.
9. Sørg for rigtig og fornuftig udstyr. Overdriv ikke.
10. Husk på, at det er dit barn, der spiller. Ikke dig.

HUSK - LEGEN ER SPORTENS CENTRALE ELEMENT!

 
VORDINGBORG BADMINTON KLUB
VBK hjælper-holdet til Vilde Vulkaner 2015 er fuldtallig
 
.....i tilfældig rækkefølge:
Lars "Luke" Nielsen, Mette og Lars Rasmussen, Anja og Michael Rasmussen, Lisbeth og Kim Erichsen, Janne og Steffen Lejre, Morten Bro, Jesper Adler, Jane og Søren Madsen, Hanne og Mikkel Bech, Helle, Karoline og Steen Bastkjær Hansen, Marianne og Lars-Bo Arvedsen, Kirsten og Torben Madstrøm, Gitte Larsen, Malene og Christian Kirk Andersen, Pia og Jesper Jensen, Shanti Pedersen, Kirsten og Jens Nielsen, Anita Bjørngaard, Lotte Larsen, Aase Rafn, Tina og Steen Hansen, Karina Hemmingsen, Anne Vollen og Jan Rafn, Lea og Johnny Hannemann, Lasse Mortensen, Torben Andersen.

Ungdomsforældre, tidl. medlemmer, motionister, seniorer og veteraner, 5 fra bestyrelsen. 

Mange gengangere fra tidligere år og nogle nye frivillige.
Mange tak til jer alle. Vi har et stærkt hold.

I madpakningen om søndagen har vi fået en ny opgave.
Vi skal pakke 1000-1500 poser med nutella, kniv, smør etc og søndagsholdet er derfor ekstra stort.

Jeg sender mail til alle ovennævnte med opdateret info inden længe. Info kan altid læses på denne hjemmeside.

Husk at indsende børneattest, hvis du aldrig tidligere har udfyldt en. Husk også at sende mig din almindelige postadresse og navne på børnene, der skal have billet.

Per Damkjær Juhl
 
 

VBK
rykkede op i Danmarksserien
med Danmarks ældste seniorhold.

Læs artiklen
ved at trykke på
champagnepropperne!

Veteran DM +50 damedouble.

Søndag den 15. marts 2015 i Randers.

Dorthe Johnsen og Annette Westborg, 1 og 2 fra venstre, fra VBK vandt sølv.
Sydsjællands Tidende, 11. marts 2015

GENERALFORSAMLING I VBK.
Onsdag den 4. marts 2015 kl. 18.00 i klublokalet i Vordingborghallen.

Referat af generalforsamling i VBK onsdag 4. marts 2015
 
Formand Jesper Adler indledte generalforsamlingen og bød deltagerne velkommen.
 
1)       Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslog Jan Rafn, som blev valgt uden modkandidater.
 
2)       Formanden aflagde beretning for det forløbne år, som en integreret del af beretningen, fortalte ungdomsformand Per D. Juhl om ungdomsarbejdet. Beretningen blev godkendt uden kommentarer.
 
3)       Fremlæggelse af det reviderede regnskab. I fraværet af kasserer Lene D. Andersen fremlagde Jesper Adler regnskabet, som viste et underskud på ca. 15.000 kr. mod budgetteret ca. 5.000 kr. Indtægterne havde været noget lavere end budgetteret, hvilket skyldes manglende sponsorindtægter og et kommunalt tilskud, som var trukket tilbage. Til gengæld var der også tilsvarende lavere udgifter. Det sidste skyldtes primært, at udgiften til ungdomstrænere var meget lav, da det ikke var lykkedes at ansætte ungdomstrænere i det omfang, som bestyrelsen havde kalkuleret med. Regnskabet blev godkendt uden kommentar.
 
4)       Behandling af indkomne forslag. Der var ingen forslag at behandle.
 
5)       Valg af bestyrelse
a.     Jesper Adler havde meddelt, at han stoppede. Der blev indgået en aftale mellem Steffen Lejre og Mikkel Bech om dele posten imellem sig, således at Steffen Lejre tog formandsposten i denne valgperiode og Mikkel Bech tog formandsposten i den efterfølgende valgperiode (selvfølgelig under forudsætning af at generalforsamlingen i 2016 vælger Mikkel)
b.          Lene D. Andersen var på valg og havde meddelt, at hun stoppede. Lasse Mortensen blev foreslået, og valgt.
c.     2 bestyrelsesmedlemmer var på valg
                                          i.             Mikkel Albrechtsen var på valg og stillede ikke op. Steen Bastkjær Hansen blev foreslået, og valgt
                                        ii.             Per D. Juhl var på valg og genopstillede. Han blev genvalgt uden modkandidater
 
6)    Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
a.     Dorthe Johnsen var på valg og blev valgt uden modkandidater
b.    Posten var ikke besat, men Gitte Larsen blev foreslået og valgt.
 
7)    Valg af revisor og revisorsuppleant
a.     Karina Hemmingsen blev foreslået og valgt.
b.    Posten var ikke besat, og heller ikke i år stillede kandidater op.
 
8)    Fastlæggelse af kontingent
a.          Bestyrelsen foreslog følgende: Senior 1.000 kr. + boldpenge 400 kr., ungdom 900 kr., tirsdagstræning 1.000 kr. (incl. boldpenge), motionist 1.500 kr. De foreslåede kontingentsatser blev vedtaget.
 
9)    Eventuelt.
Der var roser til ungdomsafdelingen fra forældrene til modtagelsen af børnene og i det hele taget til det store arbejde, som blev gjort. Erik Møller Jensen rettede en tak til Jesper Adler for hans tid som formand for klubben.
 
Dirigent Jan Rafn rundede aftenen af med at sige tak for god ro og orden.
 
 
Jesper Adler, fmd.                           Mikkel Albrechtsen                                    Per D. Juhl
 
 
Lene Andersen                                Erik Møller Jensen                                     Jan Rafn

Ungdomsforman Per Damkjær Juhls beretning på generalforsamlingen:
 
Vi ændrede før denne sæson træningstiderne og lavede en ny struktur - Jesper og jeg. I fællesskab. Jeg kommer til at savne det fællesskab. Det var vigtigt for mig. Fællesskabet. Vi supplerede hinanden.
 
Vi ændrede træningsdagene. Vi ændrede træningsgrupperne. Vi fik to nye trænere, udover Steen og Ove, og alle har sagt ja til at fortsætte i næste sæson. Når trænerne vil fortsætte, så vil jeg også fortsætte. 
 
Jeg er ikke træner. Det er ikke det, jeg har brænder for. Jeg brænder for at få noget til at fungere. Jeg brænder for at nogen har glæde af at dyrke sport - og badminton. Jeg håber vi kan få flere til det.
 
Hvad der skyldes den relative store udskiftning i ungdomsgruppen, som jeg nu har været vidne til i de to sidste sæsoner, er jeg usikker på. Jeg håber dog at vi nu har ramt en struktur, der gør det lettere at fastholde og meget gerne udvide antallet.
 
Vi skal have fat i de helt unge. De skal lære det basale, det nødvendige, inden de får for mange uvaner. Vores trænere har en fælles opgave - at sikre dette - det rigtige greb, det rigtige benarbejde, den rigtige indstilling. Det er hårdt arbejde. For trænerne og de unge. Uden hårdt arbejde når man ingen steder. Hvis der er noget, jeg står for, så er det hårdt arbejde på og udenfor badmintonbanen. Alle dem der vil bidrage til det hårde arbejde at hjælpe andre, støtte andre og motivere andre - I skal være velkommen til at komme med om bord. Jeg kan ikke garantere vi når nogen vegne, at vi når de mål, som Jesper og jeg har opstillet. Men UDEN hårdt arbejde når vi ingen steder.
 
I denne sæson har vi haft en fast gruppe af spillere, der har modtaget regelmæssig og dygtig træning. De har deltaget i mange stævner. De har udviklet sig. Det nytter med andre ord noget. Det koster også penge. Jeg vil allerede nu benytte muligheden til at sige tak til opbakningen i forbindelse med Vilde Vulkaner Festival 2015. 90% af alle opgaver er belagt. VVF giver klubben ca 23.000 kr. Vigtige midler. Der er mere eller mindre kun opgaven med udlevere mad tilbage - meld jer gerne hos mig.
 
Tilbage til ungdommen. De har gjort fremskridt. Vi har nu én A spiller. Men der er en lang vej foran os. 
 
Som jeg sagde, vi skal have fat i de helt unge, de helt små. Vi kunne godt bruge flere hænder som trænere, hjælpetrænere. Det er hårdt arbejde at arbejde med nybegyndere.
 
Vi overvejer at lave en ny træningsgruppe om onsdagen mellem ungdomstrænngen og seniortræningen for de "halvvoksne og gode spillere" - Jeg leder efter en gruppe trænere, der på skift, måske én gang hver 4.-6. onsdag vil træne - jeg spørger alle seniorer om de kan bidrage.
VBK REGNSKAB

Badminton Danmarks nye online magasin

Link:


http://issuu.com/badmintondenmark/docs/yonex_dm_2015_online

U15 B 4-8 spillere Pulje 1
 
Dato Tid Hjemmehold Udehold Resultat Bemærkning 
 
Tingsted Vordingborg 
 
1. Single Tobias Romme Benjamin 21/8 21/9 Tingsted (U15B) 
 
2. Single Magnus Hansen Signe 21/13 21/15 Tingsted (U13C) 
 
3. Single Mikkel Pyndt Frederik 21/12 21/12 Tingsted (U15D) 
 
4. Single Benjamin Kocemba Jeppe 21/16 21/19 Tingsted (U17C) 
 
1. Double Tobias/Magnus Benjamin/Signe 21/12 21/11 Tingsted 
 
2. Double Mikkel/Benjamin Frederik/Jeppe 21/15 21/14 TingstedU15 B 4-8 spillere Pulje 1
 
Dato Tid Hjemmehold Udehold Resultat Bemærkning 
 
Tingsted Vordingborg 
 
1. Single Tobias Romme Benjamin 21/8 21/9 Tingsted (U15B) 
 
2. Single Magnus Hansen Signe 21/13 21/15 Tingsted (U13C) 
 
3. Single Mikkel Pyndt Frederik 21/12 21/12 Tingsted (U15D) 
 
4. Single Benjamin Kocemba Jeppe 21/16 21/19 Tingsted (U17C) 
 
1. Double Tobias/Magnus Benjamin/Signe 21/12 21/11 Tingsted 
 
2. Double Mikkel/Benjamin Frederik/Jeppe 21/15 21/14 TingstedU15 B 4-8 spillere Pulje 1
 
Dato Tid Hjemmehold Udehold Resultat Bemærkning 
 
Tingsted Vordingborg 
 
1. Single Tobias Romme Benjamin 21/8 21/9 Tingsted (U15B) 
 
2. Single Magnus Hansen Signe 21/13 21/15 Tingsted (U13C) 
 
3. Single Mikkel Pyndt Frederik 21/12 21/12 Tingsted (U15D) 
 
4. Single Benjamin Kocemba Jeppe 21/16 21/19 Tingsted (U17C) 
 
1. Double Tobias/Magnus Benjamin/Signe 21/12 21/11 Tingsted 
 
2. Double Mikkel/Benjamin Frederik/Jeppe 21/15 21/14 Tingsted

Nyheder fra Badmintonpeople:

 

1937 -


Nordea Fonden har støttet VBK med et beløb til indkøb af boldskab.

HOVEDSPONSOR

VIP SPONSOR

AKTIVITETS- SPONSOR
VORDINGBORG BADMINTON KLUB, grundlagt 1937
Lav din egen hjemmeside med mono.net